Planetenstelsel

Zorg voor kinderen

Alle kinderen uit de buurt zijn welkom bij ons op school. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Dit komt ook naar voren in onze visie: De Tweemaster kan en wil omgaan met verschillen in behoefte en ontwikkeling van kleine en grote mensen en spant zich in voor hun optimale ontplooiing.
Het omgaan met die verschillen begint allereerst met het accepteren en respecteren van iedereen binnen de school, zowel door teamleden als door kinderen en ouders. Maar het omgaan met verschillen kenmerkt zich ook door de inzet die wij als school doen om alle kinderen dat te bieden waar zij behoefte aan hebben.
We willen onze kinderen optimaal begeleiden in hun leerproces en we proberen dan ook om alle kinderen een ononderbroken ontwikkeling te laten doormaken vanaf groep 1 tot groep 8.

Ontwikkeling

Goede zorg voor een kind is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Zij houdt de vorderingen en de ontwikkelingen rondom kinderen goed in de gaten. Heeft een kind meer/minder lesstof of uitleg nodig, zij organiseert dit binnen de groep. Daarbij wordt zij ondersteund door onze intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de zorg van alle kinderen op De Tweemaster. Zij volgt de ontwikkelingen van de kinderen groepsoverstijgend en houdt op deze manier over een langere periode de ontwikkelingen van de kinderen in de gaten. Soms is het verstandig om meer gespecialiseerde hulp te bieden. Dit kan, na overleg, gedaan worden door onze Remedial Teacher of soms door hulp van buiten de school.

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film