Nieuwbouw screenshot

Nieuwbouw

De Tweemaster bouwt aan een nieuwe onderwijstoekomst.

Het pand aan de van Limburg Stirumlaan is aan vervanging toe. Op de huidige plek van de school zijn wij daarom bezig met vervangende nieuwbouw.

Wanneer?

In het najaar van 2024 zal de Tweemaster verhuizen naar dit nieuwe pand. Voor de laatste stand van zaken, zie onze nieuwsbrief.

Onderwijsvisie

Het nieuwe gebouw houdt nadrukkelijk rekening met de onderwijsvisie van De Tweemaster. Die is gestoeld op drie pijlers: het leren en ontdekken van jezelf, het leren en ontdekken van vaardigheden en kennis en het ontwikkelen van jezelf als wereldburger. Het wordt een plek waar kinderen ontdekkend kunnen leren en met elkaar onderzoeken hoe dingen in de wereld zijn geregeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat de wanden van een lokaal in de ochtend dicht zijn zodat er goede instructie gegeven kan worden op de kernvakken. ’s Middags kunnen de muren deels open, zodat er interactie ontstaat met de parallelgroep of duogroep.

Leerpleinen

Naast 10 lokalen komen er verder vier leerpleinen, waar steeds een aantal groepen op uitkomen en leerlingen samen aan de slag gaan. Tevens komt er een technieklokaal en een kookatelier. Zo kunnen de kinderen die praktischer leren ook daadwerkelijk handelend bezig zijn. Ook binnen het werken met IPC zullen de leerpleinen, het technieklokaal en het kookatelier intensief gebruikt worden.

Duurzaam

De nieuwe school wordt duurzaam en co2-neutraal, dus voorzien van zonnepanelen en warmtepomp. Het is daarmee de eerste duurzame school in Gooise Meren. Het bestuur heeft zichzelf daarmee een grote opdracht gegeven.

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film