Rijden op het schoolplein

Visie en Missie

De missie van de Tweemaster is het geven van goed onderwijs aan alle leerlingen van de school aangepast aan de leerbehoefte van het kind.

Met oog op de missie wordt er op de Tweemaster gewerkt vanuit de volgende visie: De Tweemaster kan en wil omgaan met verschillen in behoeften en ontwikkeling van kleine en grote mensen en spant zich in voor hun optimale ontplooiing.

Deze visie is de basis voor onze doelen waar we, samen met de leerlingen en ouders, aan werken:

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film