Illustratie bij verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Bij het verlenen van verlof buiten de school­vakanties hanteren wij de richt­lijnen, zoals die ons zijn verstrekt door de gemeente Naarden, uitgaande van de Leerplichtwet.

Algemeen uitgangspunt is dat de leerlingen een minimum aan lessen mogen missen.

Ouders kunnen een verzoek voor extra verlof indienen wanneer zich één van de volgende omstandigheden voordoet. Het verlof wordt verleend:

Over het algemeen kan er in genoemde omstandigheden verlof worden aangevraagd voor één dag; in bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Verlof kan aangevraagd worden door het invullen van het verlof­aanvraag formulier.
U dient het verlof minimaal 8 weken van te voren aan te vragen bij de directie. (Dit geldt uiteraard niet bij overlijden van bloed- en aanverwanten.)

Verzuim­registratie

De school houdt een verzuim­registratie bij. Bij (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht dit te melden aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Als een leerling frequent te laat komt, moet dit ook gemeld worden.

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film