Geconcentreerd werken

Plusgroep

Binnen de Tweemaster krijgen kinderen die dat nodig hebben extra uitdaging. Naast dat leerstof compact en verrijkt wordt, gaan sommige kinderen naar de plusgroep. In de plusgroep staat leren leren, leren denken en leren leven centraal. Door middel van onderzoek, ontwerpen, plannen, uitdagende opdrachten en spellen ontwikkelen de kinderen vaardigheden die nodig zijn om nieuwe kennis op te doen én toe te passen. Ze leren kritisch, analytisch en creatief te denken. Tevens leren ze wat hun sterke en minder sterke kanten zijn en komen regelmatig de leerkuil tegen. Daarbij werken kinderen samen en reflecteren zij op de rol die ze hebben in het samenwerken.

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film