Rijden op het schoolplein 2

OR

Ouders die in de ouderraad actief zijn, ondersteunen de leerkrachten en zorgen ervoor dat allerlei activiteiten en festiviteiten plaats kunnen vinden. Zo organiseert de ouderraad in samenwerking met de teamleden onder andere de Paaslunch, de Sinterklaasintocht, het Sinterklaasfeest op school en het Kerstdiner. Diverse sportieve activiteiten zoals het schoolvoetbaltoernooi en de avondvierdaagse. Maar ook de schoolreis en het afscheid van groep 8.

De OR financiert deze activiteiten door het vragen van een vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens een algemene ouderavond wordt samen met de ouders de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage is voor 2022-2023 vastgesteld op € 65,00.

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film