Schooltassen

MR

De MR (mede­zeggenschaps­raad) is een inspraak­orgaan waarin de ouders en het personeel van De Tweemaster vertegenwoordigd zijn. De oudergeleding als ook de personeels­geleding bestaan elk uit 2 leden. De MR komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen samen met een afvaardiging vanuit de directie en het bestuur. Er worden diverse zaken besproken die betrekking hebben op De Tweemaster. Deze kunnen zowel van bestuurlijke, personele, financiële als ook onderwijs­kundige aard zijn. Afhankelijk van het onderwerp verleent de MR instemming of geeft advies.

Bezigheden van de MR

Kortom een zeer zinvolle en nuttige vrije­tijds­besteding!

Voor extra informatie kunt u altijd één van de zittende ouderleden van de MR aanspreken;
Bas Pijls (vader van Tijmen groep 7 en Daan groep 4)
Caroline Janssens (moeder van Kick groep 7 en Fos groep 4)

Bas Pijls
Voorzitter MR

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film