Yale: lux et veritas

Leerlingenraad

Op de Tweemaster wordt er gewerkt met een leerlingenraad. De leerlingenraad heeft tot doel om input te leveren over zaken die zij belangrijk vinden in de school. Zo kunnen leerlingen invloed uitoefenen, ideeën geven en eventueel meebeslissen. Vanaf groep 6 zitten er per groep 2 leerlingen in de leerlingenraad. De leerlingen worden, na een verkiezing, door de groep gekozen.

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film