Klachten­procedure

We proberen onze werkzaamheden op school zo goed mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Wij vragen u in het geval van een klacht contact op te nemen met de betrokken persoon. Indien u er samen niet uitkomt, kunt u samen met de directie een afspraak maken. Lost dit gesprek het probleem niet op dan kunt u zich wenden tot één van de contactpersonen van de school. Zij kan u dan in contact brengen met de vertrouwenspersoon of de Geschillen Commissie.

Het bestuur van De Tweemaster is, voor de algemene klachtenregeling in het onderwijs en het reglement seksuele intimidatie in het onderwijs, aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel: 070 3861697, email: info-at-gcbo-dot-nl

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film