Spelen

Inter­confes­sio­neel onderwijs

Basisschool de Tweemaster is een school met een Interconfessionele achtergrond. Met het oog op onze identiteit geven wij vorm aan levensbeschouwelijk onderwijs. Daarbij staat verbinding centraal. Door middel van verhalen proberen we twee werkelijkheden bij elkaar te brengen: de belevingswereld van het kind – in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving – en de wereld van de Bijbel. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Ook geven wij extra aandacht aan de feesten met Kerst, Carnaval en Pasen. Deze feesten worden gezamenlijk gevierd.

Opgroeien tot wereldburger

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen opgroeien tot wereldburger. Zeker met oog op onze multi-culturele samenleving waarin onze kinderen opgroeien. We leren samen het leven leven met respect voor een ieder ongeacht kleur, geslacht, gender of geloof. Zo hechten wij belang aan gezond eten, voldoende beweging en goed zorgen voor de aarde.

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film