Twee kinderen die werken

Inspectie

In juni 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs bij ons op school een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van ons onderwijs. Zij hebben gesprekken gevoerd met het bestuur en de directie, de MR, ouders en kinderen. Tevens zijn zij op bezoek geweest in de klassen en is er onderzoek gedaan naar onze manier van het aanbieden van zorg voor kinderen. Zij hebben vooral gekeken binnen de school naar onze kwaliteitszorg, de financiën, het zicht dat wij als school hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen, het aanbod van ons lesprogramma en het pedagogisch klimaat in de school.

Beoordeling

Dat ons onderwijs waardevol en rijk is, blijkt uit het rapport van de Onderwijsinspectie. De standaarden 'kwaliteitszorg' en 'financiën' zijn door de Onderwijsinspectie als voldoende beoordeeld. De standaarden 'zicht op ontwikkeling', 'aanbod' en 'pedagogisch klimaat' zijn als GOED beoordeeld.

Toekomstvisie

We zien in het inspectierapport terug waar wij als school de afgelopen jaren voor zijn gaan staan. We werken met elkaar hard om onze leerlingen te leren en te laten ontdekken wie zij zijn, welke kennis en vaardigheden zij hebben en hen te laten groeien als wereldburger. De school heeft met de invoering van het IPC-onderwijs een mooie stap gemaakt om leerlingen nog beter hierbij te begeleiden. Dit willen we de komende jaren verder uitbreiden. Mede door leerkrachten te scholen, maar ook door de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw dat past bij onze missie en visie.

Aanbevelingen

Het bestuur neemt de aanbevelingen die de Onderwijsinspectie doet met betrekking tot interne organisatie en controle over en zal dit oppakken. Wij zijn heel blij met het oordeel van de Onderwijsinspectie. Het sterkt ons in de manier waarop wij de zorg voor onze kinderen hebben en vorm geven. Dit gaan wij de komende 4 jaar verder uitbouwen, zodat wij de aanbeveling van de Onderwijsinspectie om de school voor te dragen voor een onderzoek naar goed of excellent op kunnen volgen.

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film