Kuikentjes uit het ei

Expertise­centrum Uniek

Op basisschool De Tweemaster werkt Exper­tise­centrum Uniek. Exper­tise­centrum Uniek is een zorgpraktijk die zich op scholen vestigt. Uniek biedt onder andere kinderpsychologie en kinderfysiotherapie voor kinderen van de Tweemaster en voor kinderen uit de omgeving. Met deze multi­disci­pli­naire aanpak óp school streeft Uniek naar kwalitatieve zorg voor kinderen met een hulpvraag waarbij er korte lijntjes zijn tussen ouders, professionals en leerkrachten in de vertrouwde omgeving van het kind.

Kinderfysiotherapeut

Bij de kinder­fysio­thera­peute kunt u onder andere terecht voor problemen met kleutervaardigheden als knippen, kleuren, tekenen, problemen met voorbereidend schrijven, een verkeerde pengreep, problemen met schrijven, pijnklachten, problemen met grof motorische ontwikkeling, een afwijkende lichaamshouding, tenenlopen of problemen tijdens de gymles. Kinder­fysio­therapie valt onder de zorg­verze­ke­rings­wet en wordt volledig vergoed.

Kinder­psycholoog

Bij de kinder­psycholoog kunt u onder andere terecht voor problemen bij het het leren: zoals bij lezen en spellen (dyslexie), rekenen (dyscalculie) of begrijpend lezen. Maar ook hulp bij het welbevinden van uw kind op school en thuis, motivatie­problemen, aandachts­problemen (concentratie, impulsiviteit) en werkhouding­problemen.
Ook voor problemen met sociale contacten, emotionele problemen en psycho­soma­tische klachten als buikpijn, hoofdpijn en vermoeidheid kunt u terecht bij de kinder­psycholoog
De psycholoog onderzoekt, brengt de oorzaak in kaart en behandelt het kind/de jongere (en ouders) op een doelgerichte, oplossingsgerichte manier.

Bij vragen kunt u een kijkje nemen op de website: http://www.expertisecentrum-uniek.nl

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film