Potloodpunten

Bestuur

De Tweemaster is een zogenaamde “éénpitter”, met slechts één school onder het Stichtingsbestuur; de interconfessionele basisschool De Tweemaster.

Het bestuur heeft een toezichthoudende functie en de dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. Zij legt verantwoording af aan het bestuur.

Huidige samenstelling van het bestuur:

Op dit moment zijn er geen vacatures in het bestuur. Mocht u in de toekomst interesse hebben om bestuurslid te worden dan kunt u dat kenbaar maken via bestuur-at-tweemaster-dot-nl

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film