Schrijven woorden in schrift

Aandacht voor woorden­schat

We besteden veel tijd aan het vergroten van de woordenschat en de taalvaardigheid van de kinderen. Woorden zijn belangrijke bouwstenen van de taal, we doen er veel mee; we wisselen ervaringen uit, we geven elkaar informatie, we vertellen wat we voelen, wat we willen en hoe we over iets denken.

Door middel van de de methodiek ‘Met Woorden In De Weer’ proberen wij de woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid van uw kind te vergroten. De kinderen leren nieuwe woorden, maar ook alle informatie die bij dit woord hoort en alle relaties tot andere woorden. De woorden die zijn aangeboden hangen in de klas op woordmuren. De woorden blijven net zo lang halen tot alle kinderen de woorden kennen.

Zo kunnen onze kinderen mee denken, mee praten en mee doen in de groep met alle activiteiten.

Vragen?

Neem contact op met de Tweemaster
Bekijk onze film